2018 juni

Zomer – de natuur staat vol in bloei.

Het element Vuur volgt in de Chinese cyclus van de vijf elementen op het Hout (de lente). Het Vuur wordt gevoed door het Hout. Je kunt dit zien als de oplaaiende vlam van het leven – vol kracht, plezier en opwinding.

Deze periode wordt ook wel “het grote Yang” genoemd. Het vuur zie je terug in de kracht van de jeugd, in al het bloeiende, en in de liefde. Bij het element Vuur hoort de kleur rood, en de bittere smaak.

In het lichaam hoort het element bij de Chinese orgaansystemen Hart en de Dunne Darm, en werkt het door in de bloedsomloop en de tong (de spraak).

Op het gebied van de emoties creëert vuur vreugde, het lachen, maar ook intuïtie, bewustwording en medegevoel. “Wat past bij mij”.

Als het vuur in de mens niet voldoende wordt gevoed en aangewakkerd, dan ontstaat desinteresse en lusteloosheid. Het materiële wordt steeds belangrijker, en ook het eigen ego. Als er in het leven te weinig blijdschap is, lijdt het hart en dooft het vuur. Als het vuur te sterk vlamt, wordt de mens te fanatiek en verteert zijn levenskracht.

Om het Vuur element in balans te houden is het belangrijk om af en toe bewust de tijd te nemen voor een tevreden, ontspannen gevoel. Volg je hart!

Aantal tips voor de Vuur-periode:

Tot slot een drietal Yin Yoga houdingen om contact en verbinding te maken met in jouw Vuur element. In de zomerperiode geven onze docenten tijdens de Yin Yoga lessen ook regelmatig aandacht aan het element Vuur d.m.v bijpassende houdingen. Er zijn er natuurlijk meer dan deze drie;-)

Wil je meer in het Zomer element duiken? Zie de geplande extra lange workshop lessen of kom naar onze Yin lessen want onze docenten zullen de komende tijd aandacht besteden aan het Vuur element.

 

Melting the Heart

Angle Wings

E-Pose, draai handen buitenlangs en zet ze met de binnenzijde op de mat met de vingers dichtbij de knieën.

Onder andere Yin Yoga, Shiatsu, Acupunctuur en Tui-Na massage zijn gebaseerd op de Traditionele Chinese Geneeskunde. Deze filosofie gaat uit van vijf elementen, vijf seizoenen en bijbehorende orgaan-meridianen.

DE VIJF ELEMENTEN
Als we naar de natuur kijken zien we een cyclisch proces.

In de lente ontkiemen zaden. Zij groeien in de zomer verder uit. In de nazomer kan geoogst worden. De herfst is een periode van verval: bladeren vallen van de bomen en beginnen te verteren en zullen het voedsel vormen voor de planten in het nieuwe jaar. De winter is de periode waarin alles tot rust komt. Daarna is er weer een sterke kracht aanwezig om in de lente de cyclus van groei en bloei te starten.

Niet alleen de planten, maar alles in het universum is onderworpen aan een cyclisch proces van elkaar opeenvolgende fasen. Ook wij als mensen zijn onderworpen aan het jaarritme (van de seizoenen). Kijken we naar een totaal mensenleven, dan zien we dat er eveneens sprake is van een proces met dezelfde kenmerken: geboorte (lente), enz..

We zien het proces van opeenvolgende fasen en volgens vaste patronen terugkeren: in jaarritmes, levensritmes en ritmen van eeuwen en van fracties van een seconde.

Zien we de ritmen van de opeenvolgende fasen, dan kunnen we deze gebruiken om het leven, de wereld, ziekte en gezondheid te interpreteren. Zowel de Griekse oudheid, als de Chinezen kennen een model van 5 elementen. Binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde is er buiten de Yin en Yang filosofie ook een belangrijke rol weg gelegd voor de Wu Xing.

Wu Xing is de Elementenleer.
Het uitgangspunt van deze theorie is dat alles voortdurend in beweging is. Dat geldt voor de cyclus van de seizoenen, het ritme van de dag, maar ook voor het functioneren van de mens.

De vijf elementen zijn Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water.

Deze vijf elementen corresponderen met organen in het menselijk lichaam. De energie stroomt in een bepaalde volgorde van het ene element naar het andere.

Ieder orgaan valt onder één van deze elementen:

Ieder element kent zijn eigen typering, zwaktes en eigenschappen en zijn gekoppeld aan een seizoen, aan lichamelijke en mentale processen en daardoor dus ook aan bepaalde ziektebeelden. Hierdoor kunnen er ook behandelingen ingezet worden die zorgen voor het gezond houden of maken van deze elementen.

Het gaat om de volgende Vijf Elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal, Water

Elk van de Vijf Elementen staat voor een bepaalde fase binnen de levenscyclus. Heel kort door de bocht zijn die als volgt te beschrijven:

Alle elementen staan binnen de holistische visie van de TCM in contact met elkaar en met de geest (Shen). Doordat de elementen elkaar voeden en controleren is het van belang dat de elementen in balans blijven.

Zo kunnen elementen met de juiste voeding versterkt worden en zijn er kruiden die hier bij kunnen helpen. Doordat de elementen ook gekoppeld zijn aan organen binnen het lichaam en de meridianen waardoor onze levensenergie Qi loopt kan er ook gestimuleerd en afgestemd worden met o.a. Yin Yoga, acupunctuur of een gerichte Shiatsu of Tui-na behandeling.

In de komende nieuwsbrieven zal ik de Vijf Elementen kort gaan beschrijven en een geef ik je een passende kleine Yin Yoga serie oor thuis, om jouw Element in balans te brengen.

ENJOY!